Informacije info@medilab.si | Telefon: 01-589-46-80 med 8:00 in 18:00


 
Splošno o podjetju

V našem diagnostičnem centru opravljamo preiskave že od leta 1997. Danes opravljamo slikanje z magnetno resonanco (MR) in računalniško tomografijo (CT).

Vseskozi sledimo uveljavljenim tehnološkim in strokovnim standardom ter zahtevam ZZZS. Z neprestano optimizacijo in digitalizacijo naročanja in ostalih storitev se želimo čim bolj približati potrebam in željam pacientov.
Zaposleni zdravniki specialisti radiologi smo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami s področja radiologije, pogodbeno pa sodelujemo pa tudi z zunanjimi specialisti pretežno iz UKC LJ, Klinike Golnik ter SB Šempeter.
Ekipo mlajših inženirjev radiologije vodita izkušena inženirja z 20 letnimi stažem izvajanja MR in CT preiskav, pomlajen administrativni tim pa sodelavki z dolgoletnimi izkušnjami s področja zdravstvene administracije.


Pravne informacije

MEDILAB RADIOLOŠKI DIAGNOSTIČNI CENTER D.O.O.,
LJUBLJANA,
VODOVODNA 100,

je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/23227/00 z vpoklicanim osnovnim kapitalom 278.640,01 EUR

davčna številka 44406681;
matična številka 5787955;

transakcijski račun pri Nova LB Ljubljana: 02922-0012533559.

Skrajšano ime:

MEDILAB D.O.O., LJUBLJANA


Ulica in pošta:
Vodovodna 100, 1000 Ljubljana

Telefon:
01/58 94 680

Elektronska pošta:
info@medilab.si


Medilab d.o.o.
Vodovodna 100
1000 Ljubljana, Slovenija

Odprto od ponedeljka do petka od 6:00 do 18:00

T: (01) 589-46-80, od ponedeljka do petka od 8:00 do 18:00
e-pošta
info@medilab.si